pick_3.jpg

賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
2/19 2019
聖荷西鯊魚
波士頓棕熊
1+25
--:--
2/18 2019
明尼蘇達荒野
聖路易斯藍調
1+55
聖路易斯藍調
0:4
2/17 2019
坦帕灣閃電
蒙特利爾加拿大人
1-40
蒙特利爾加拿大人
3:0
2/16 2019
波士頓棕熊
安那翰鴨
1-10
波士頓棕熊
3:0
2/15 2019
奧克拉荷馬雷霆
紐奧良鵜鶘
5
奧克拉荷馬雷霆
122:131
2/15 2019
卡爾加里火焰
佛羅里達美洲豹
1+45
佛羅里達美洲豹
2:3
2/14 2019
布魯克林籃網
克里夫蘭騎士
6
布魯克林籃網
148:139
2/14 2019
匹茲堡企鵝
埃德蒙頓油工
1-05
匹茲堡企鵝
3:1
2/13 2019
金州勇士
猶他爵士
9
猶他爵士
115:108
2/13 2019
坦帕灣閃電
卡爾加里火焰
1+15
坦帕灣閃電
6:3
2/12 2019
克里夫蘭騎士
紐約尼克
1.5
紐約尼克
107:104
2/12 2019
華盛頓首都
洛杉磯國王
1-25
華盛頓首都
6:4
2/11 2019
金州勇士
邁阿密熱火
14
邁阿密熱火
120:118
2/11 2019
波士頓棕熊
科羅拉多雪崩
1-20
科羅拉多雪崩
2:1
2/10 2019
印第安納溜馬
克里夫蘭騎士
14
印第安納溜馬
105:90
2/10 2019
波士頓棕熊
洛杉磯國王
1-60
洛杉磯國王
5:4
2/9 2019
費城76人
丹佛金塊
5
費城76人
117:110
2/9 2019
卡羅萊納颶風
紐約遊騎兵
1+90
卡羅萊納颶風
3:0
2/8 2019
費城飛人
洛杉磯國王
1+05
洛杉磯國王
2:3
2/8 2019
波特蘭拓荒者
聖安東尼奧馬刺
5.5
波特蘭拓荒者
127:118
2/7 2019
金州勇士
聖安東尼奧馬刺
13.5
金州勇士
141:102
2/7 2019
多倫多楓葉
渥太華參議員
1-95
多倫多楓葉
5:4
2/6 2019
洛杉磯湖人
印地安那溜馬
3
印地安那溜馬
94:136
2/6 2019
波士頓棕熊
紐約鳥人
1+20
波士頓棕熊
3:1
2/5 2019
丹佛金塊
底特律活塞
4
底特律活塞
103:129
2/5 2019
多倫多楓葉
安那翰鴨
1-75
多倫多楓葉
6:1
2/4 2019
波士頓塞爾蒂克
奧克拉荷馬雷霆
3
波士頓塞爾蒂克
134:129
2/4 2019
華盛頓首都
波士頓棕熊
1+65
波士頓棕熊
0:1
2/3 2019
鳳凰城太陽
亞特蘭大老鷹
2.5
亞特蘭大老鷹
112:118
2/3 2019
溫尼伯噴氣機
安那翰鴨
1-40
溫尼伯噴氣機
9:3
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
10/29 2018
洛杉磯道奇
波士頓紅襪
1+30
波士頓紅襪
1:5
10/28 2018
洛杉磯道奇
波士頓紅襪
1-15
波士頓紅襪
6:9
10/27 2018
洛杉磯道奇
波士頓紅襪
1
波士頓紅襪
3:2
10/25 2018
波士頓紅襪
洛杉磯道奇
1-30
波士頓紅襪
4:2
10/24 2018
波士頓紅襪
洛杉磯道奇
1-40
波士頓紅襪
8:4
10/21 2018
密爾瓦基釀酒人
洛杉磯道奇
1+65
洛杉磯道奇
1:5
10/20 2018
洛杉磯道奇
密爾瓦基釀酒人
1+65
密爾瓦基釀酒人
2:7
10/19 2018
休士頓太空人
波士頓紅襪
1-75
波士頓紅襪
1:4
10/18 2018
波士頓紅襪
休士頓太空人
1-15
波士頓紅襪
8:6
10/17 2018
休士頓太空人
波士頓紅襪
1+10
波士頓紅襪
2:8
10/16 2018
洛杉磯道奇
密爾瓦基釀酒人
1-65
密爾瓦基釀酒人
0:4
10/15 2018
休士頓太空人
波士頓紅襪
1+50
休士頓太空人
5:7
10/14 2018
波士頓紅襪
休士頓太空人
1+60
休士頓太空人
2:7
10/13 2018
洛杉磯道奇
密爾瓦基釀酒人
1-60
密爾瓦基釀酒人
5:6
10/10 2018
紐約洋基
波士頓紅襪
1+75
波士頓紅襪
3:4
10/9 2018
紐約洋基
波士頓紅襪
1-75
波士頓紅襪
1:16
10/8 2018
洛杉磯道奇
亞特蘭大勇士
2+45
亞特蘭大勇士
5:6
10/7 2018
波士頓紅襪
紐約洋基
1+85
紐約洋基
2:6
10/6 2018
洛杉磯道奇
亞特蘭大勇士
2+90
洛杉磯道奇
3:0
10/5 2018
洛杉磯道奇
亞特蘭大勇士
7-25
小分
6:0
10/4 2018
紐約洋基
奧克蘭運動家
1-85
紐約洋基
7:2
10/3 2018
芝加哥小熊
科羅拉多落磯山
1+40
科羅拉多落磯山
1:2
10/2 2018
洛杉磯道奇
科羅拉多洛磯山
1-20
洛杉磯道奇
5:2
10/1 2018
芝加哥小熊
聖路易紅雀
1+30
芝加哥小熊
10:5
9/30 2018
科羅拉多落磯山
華盛頓國民
1+35
華盛頓國民
2:12
9/29 2018
紐約大都會
邁阿密馬林魚
1+50
邁阿密馬林魚
1:8
9/28 2018
亞特蘭大勇士
紐約大都會
1+60
紐約大都會
1:4
9/27 2018
紐約洋基
坦帕灣光芒
1輸
紐約洋基
7:8
9/26 2018
休士頓太空人
多倫多藍鳥
1-90
休士頓太空人
4:1
9/25 2018
科羅拉多落磯山
費城費城人
1-15
科羅拉多落磯山
10:1
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
11/3 2018
廣島鯉魚
福岡軟銀鷹
1
福岡軟銀鷹
0:2
11/1 2018
福岡軟銀鷹
廣島鯉魚
1+10
廣島鯉魚
5:4
10/31 2018
福岡軟銀鷹
廣島鯉魚
1-30
福岡軟銀鷹
4:1
10/30 2018
福岡軟銀鷹
廣島鯉魚
1-10
廣島鯉魚
9:8
10/28 2018
廣島鯉魚
福岡軟銀鷹
1+70
廣島鯉魚
5:1
10/27 2018
廣島鯉魚
福岡軟銀鷹
1+80
福岡軟銀鷹
2:2
10/21 2018
西武獅
福岡軟銀鷹
1+80
福岡軟銀鷹
5:6
10/20 2018
福岡軟銀鷹
西武獅
1+60
福岡軟銀鷹
8:2
10/19 2018
西武獅
福岡軟銀鷹
1+70
福岡軟銀鷹
15:4
10/18 2018
西武獅
福岡軟銀鷹
1+60
西武獅
13:5
10/17 2018
西武獅
福岡軟銀鷹
1-50
西武獅
4:10
10/14 2018
讀賣巨人
養樂多燕子
1-70
讀賣巨人
4:0
10/13 2018
養樂多燕子
讀賣巨人
1-40
讀賣巨人
1:4
10/11 2018
日本火腿
千葉羅德
1-30
千葉羅德
5:4
10/10 2018
橫濱DeNA灣星
阪神虎
1+10
阪神虎
1:2
10/9 2018
讀賣巨人
阪神虎
7+25
小分
9:4
10/8 2018
養樂多燕子
阪神虎
9-50
大分
6:5
10/7 2018
廣島鯉魚
橫濱DeNA灣星
8平
小分
3:4
10/6 2018
福岡軟銀鷹
西武獅
1+90
福岡軟銀鷹
8:3
10/5 2018
中日龍
阪神虎
9+75
小分
6:1
10/4 2018
日本火腿
東北樂天鷹
1+80
日本火腿
4:3
10/3 2018
廣島鯉魚
阪神虎
1+40
廣島鯉魚
4:3
10/2 2018
福岡軟銀鷹
千葉羅德
1-70
福岡軟銀鷹
4:2
10/1 2018
西武獅
日本火腿
1+40
西武獅
2:1
9/30 2018
福岡軟銀鷹
千葉羅德
1-70
千葉羅德
1:9
9/29 2018
東北樂天鷹
日本火腿
1+70
東北樂天鷹
2:1
9/28 2018
日本火腿
東北樂天鷹
1+40
日本火腿
5:3
9/27 2018
廣島鯉魚
養樂多燕子
1-40
養樂多燕子
3:9
因雨延賽
9/26 2018
橫濱DeNA灣星
阪神虎
1-60
阪神虎
0:0
9/25 2018
福岡軟銀鷹
歐力士猛牛
1輸
歐力士猛牛
8:5
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
11/12 2018
鬥山熊
飛龍
1-30
飛龍
4:5
11/10 2018
鬥山熊
飛龍
1-90
飛龍
1:4
11/9 2018
鬥山熊
飛龍
1-30
飛龍
2:1
11/7 2018
鬥山熊
飛龍
1-40
飛龍
2:7
11/5 2018
鬥山熊
飛龍
2
鬥山熊
7:3
11/4 2018
鬥山熊
飛龍
2-20
飛龍
3:7
11/2 2018
飛龍
耐克森英雄
1-30
耐克森英雄
11:10
10/31 2018
飛龍
耐克森英雄
1-50
飛龍
2:4
10/30 2018
飛龍
耐克森英雄
1+30
耐克森英雄
2:3
10/28 2018
飛龍
耐克森英雄
1+50
飛龍
5:1
10/27 2018
飛龍
耐克森英雄
1+40
飛龍
10:8
10/23 2018
耐克森英雄
華老鷹
1+50
耐克森英雄
5:2
10/22 2018
耐克森英雄
華老鷹
1-20
華老鷹
3:4
10/20 2018
華老鷹
耐克森英雄
1+40
耐克森英雄
5:7
10/19 2018
耐克森英雄
華老鷹
平手
耐克森英雄
3:2
10/14 2018
鬥山熊
樂天巨人
12+50
大分
5:1
10/13 2018
鬥山熊
巫師
1-30
巫師
3:4
10/12 2018
耐克森英雄
巫師
1+10
耐克森英雄
10:5
10/11 2018
鬥山熊
飛龍
1-30
鬥山熊
8:3
10/10 2018
飛龍
鬥山熊
1+10
飛龍
12:5
10/9 2018
飛龍
三星獅子
1-10
三星獅子
4:8
10/7 2018
樂天巨人
恐龍
12-25
小分
8:2
10/6 2018
鬥山熊
雙子
1+20
雙子
1:3
10/5 2018
鬥山熊
樂天巨人
12
大分
0:0
10/4 2018
華老鷹
樂天巨人
1+10
樂天巨人
2:7
10/3 2018
起亞老虎
三星獅子
11-75
大分
5:20
10/2 2018
起亞老虎
恐龍
1-50
恐龍
5:6
9/30 2018
巫師
樂天巨人
1+50
樂天巨人
7:8
9/29 2018
起亞老虎
華老鷹
1+20
起亞老虎
4:3
9/28 2018
華老鷹
鬥山熊
1-05
鬥山熊
5:4
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
11/3 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
2+60
統一(獅)
10:3
11/1 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1-20
Lamigo(猿)
11:2
10/30 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1-60
統一(獅)
4:10
10/28 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1-30
統一(獅)
2:4
10/27 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1-80
Lamigo(猿)
15:6
10/22 2018
統一(獅)
富邦(悍將)
1-30
富邦(悍將)
9:8
10/21 2018
富邦(悍將)
統一(獅)
1+40
統一(獅)
2:4
10/20 2018
統一(獅)
富邦(悍將)
1+60
富邦(悍將)
2:11
10/19 2018
統一(獅)
富邦(悍將)
1+20
富邦(悍將)
4:1
10/14 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1+40
統一(獅)
5:6
10/12 2018
統一(獅)
Lamigo(猿)
1+60
Lamigo(猿)
10:16
10/11 2018
Lamigo(猿)
中信兄弟(象)
1-80
中信兄弟(象)
1:5
10/9 2018
Lamigo(猿)
中信兄弟(象)
1+20
中信兄弟(象)
4:5
10/7 2018
統一(獅)
中信兄弟(象)
平手
統一(獅)
1:0
10/6 2018
富邦(悍將)
Lamigo(猿)
1+70
Lamigo(猿)
11:5
10/4 2018
富邦(悍將)
中信兄弟(象)
1+60
富邦(悍將)
5:2
10/3 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1-50
統一(獅)
7:6
10/2 2018
Lamigo(猿)
富邦(悍將)
1-60
富邦(悍將)
5:4
9/30 2018
Lamigo(猿)
中信兄弟(象)
2+50
中信兄弟(象)
6:11
9/29 2018
富邦(悍將)
統一(獅)
1+60
富邦(悍將)
6:3
9/28 2018
Lamigo(猿)
中信兄弟(象)
1輸
中信兄弟(象)
0:1
9/27 2018
中信兄弟(象)
富邦(悍將)
1+90
富邦(悍將)
7:5
9/26 2018
富邦(悍將)
中信兄弟(象)
1-20
中信兄弟(象)
5:4
9/25 2018
Lamigo(猿)
統一(獅)
1+20
Lamigo(猿)
4:3
9/22 2018
中信兄弟(象)
統一(獅)
1+80
統一(獅)
4:5
9/21 2018
Lamigo(猿)
富邦(悍將)
1-60
Lamigo(猿)
6:4
9/20 2018
富邦(悍將)
統一(獅)
1+20
富邦(悍將)
6:8
9/19 2018
Lamigo(猿)
中信兄弟(象)
1-40
Lamigo(猿)
5:1
9/18 2018
統一(獅)
富邦(悍將)
PK
統一(獅)
9:7
9/16 2018
統一(獅)
Lamigo(猿)
1+40
Lamigo(猿)
3:11
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
2/19 2019
聖荷西鯊魚
波士頓棕熊
1+25
--:--
2/18 2019
明尼蘇達荒野
聖路易斯藍調
1+55
聖路易斯藍調
0:4
2/17 2019
坦帕灣閃電
蒙特利爾加拿大人
1-40
蒙特利爾加拿大人
3:0
2/16 2019
波士頓棕熊
安那翰鴨
1-10
波士頓棕熊
3:0
2/15 2019
卡爾加里火焰
佛羅里達美洲豹
1+45
佛羅里達美洲豹
2:3
2/14 2019
匹茲堡企鵝
埃德蒙頓油工
1-05
匹茲堡企鵝
3:1
2/13 2019
坦帕灣閃電
卡爾加里火焰
1+15
坦帕灣閃電
6:3
2/12 2019
華盛頓首都
洛杉磯國王
1-25
華盛頓首都
6:4
2/11 2019
波士頓棕熊
科羅拉多雪崩
1-20
科羅拉多雪崩
2:1
2/10 2019
波士頓棕熊
洛杉磯國王
1-60
洛杉磯國王
5:4
2/9 2019
卡羅萊納颶風
紐約遊騎兵
1+90
卡羅萊納颶風
3:0
2/8 2019
費城飛人
洛杉磯國王
1+05
洛杉磯國王
2:3
2/7 2019
多倫多楓葉
渥太華參議員
1-95
多倫多楓葉
5:4
2/6 2019
波士頓棕熊
紐約鳥人
1+20
波士頓棕熊
3:1
2/5 2019
多倫多楓葉
安那翰鴨
1-75
多倫多楓葉
6:1
2/4 2019
華盛頓首都
波士頓棕熊
1+65
波士頓棕熊
0:1
2/3 2019
溫尼伯噴氣機
安那翰鴨
1-40
溫尼伯噴氣機
9:3
2/2 2019
納什維爾掠奪者
佛羅里達美洲豹
1+80
納什維爾掠奪者
4:1
2/1 2019
波士頓棕熊
費城飛人
1-40
費城飛人
2:3
1/31 2019
達拉斯星
水牛城軍刀
1+10
達拉斯星
1:0
1/30 2019
波士頓棕熊
溫尼伯噴氣機
1-05
溫尼伯噴氣機
3:4
1/29 2019
匹茲堡企鵝
新澤西魔鬼
1-60
新澤西魔鬼
3:6
1/24 2019
科羅拉多雪崩
明尼蘇達荒野
1+60
明尼蘇達荒野
2:5
1/23 2019
紐約島人
芝加哥黑鷹
1+30
紐約島人
2:3
1/22 2019
維加斯黃金騎士
明尼蘇達荒野
1
明尼蘇達荒野
2:4
1/21 2019
華盛頓首都
芝加哥黑鷹
1+25
芝加哥黑鷹
5:8
1/20 2019
新澤西魔鬼
安那翰鴨
1+45
安那翰鴨
2:3
1/19 2019
哥倫布藍衣
蒙特利爾加拿大人
1+05
蒙特利爾加拿大人
1:4
1/18 2019
波士頓棕熊
聖路易斯藍調
1+05
波士頓棕熊
5:2
1/17 2019
卡爾加里火焰
水牛城軍刀
1-55
水牛城軍刀
3:4
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
2/15 2019
奧克拉荷馬雷霆
紐奧良鵜鶘
5
奧克拉荷馬雷霆
122:131
2/14 2019
布魯克林籃網
克里夫蘭騎士
6
布魯克林籃網
148:139
2/13 2019
金州勇士
猶他爵士
9
猶他爵士
115:108
2/12 2019
克里夫蘭騎士
紐約尼克
1.5
紐約尼克
107:104
2/11 2019
金州勇士
邁阿密熱火
14
邁阿密熱火
120:118
2/10 2019
印第安納溜馬
克里夫蘭騎士
14
印第安納溜馬
105:90
2/9 2019
費城76人
丹佛金塊
5
費城76人
117:110
2/8 2019
波特蘭拓荒者
聖安東尼奧馬刺
5.5
波特蘭拓荒者
127:118
2/7 2019
金州勇士
聖安東尼奧馬刺
13.5
金州勇士
141:102
2/6 2019
洛杉磯湖人
印地安那溜馬
3
印地安那溜馬
94:136
2/5 2019
丹佛金塊
底特律活塞
4
底特律活塞
103:129
2/4 2019
波士頓塞爾蒂克
奧克拉荷馬雷霆
3
波士頓塞爾蒂克
134:129
2/3 2019
鳳凰城太陽
亞特蘭大老鷹
2.5
亞特蘭大老鷹
112:118
2/2 2019
波士頓塞爾蒂克
紐約尼克
13.5
紐約尼克
113:99
2/1 2019
底特律活塞
達拉斯獨行俠
2.5
底特律活塞
93:89
1/31 2019
波士頓塞爾蒂克
夏洛特黃蜂
8.5
波士頓塞爾蒂克
126:94
1/30 2019
布魯克林籃網
芝加哥公牛
7
布魯克林籃網
122:117
1/29 2019
波士頓塞爾蒂克
布魯克林籃網
10.5
波士頓塞爾蒂克
112:104
1/28 2019
芝加哥公牛
克里夫蘭騎士
4
芝加哥公牛
101:104
1/27 2019
波特蘭拓荒者
亞特蘭大老鷹
10.5
亞特蘭大老鷹
120:111
1/26 2019
多倫多暴龍
休士頓火箭
2
休士頓火箭
119:121
1/25 2019
奧克拉荷馬雷霆
紐奧良鵜鶘
12
紐奧良鵜鶘
122:116
1/24 2019
曼斐斯灰熊
夏洛特黃蜂
1
夏洛特黃蜂
107:118
1/23 2019
多倫多暴龍
沙加緬度國王
11
多倫多暴龍
120:105
1/22 2019
布魯克林籃網
沙加緬度國王
3.5
布魯克林籃網
123:94
1/21 2019
印第安納溜馬
夏洛特黃蜂
7
印第安納溜馬
120:95
1/20 2019
印第安納溜馬
達拉斯獨行俠
7
印地安那溜馬
111:99
1/19 2019
波士頓塞爾提克
曼斐斯灰熊
11
曼斐斯灰熊
122:116
1/18 2019
印第安納溜馬
費城76人
3
印第安納溜馬
96:120
1/17 2019
休士頓火箭
布魯克林籃網
4.5
布魯克林籃網
142:145