pick_2.jpg

賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
10/29 2019
芝加哥公牛
紐約尼克
1.5
紐約尼克
98:105
10/29 2019
多倫多暴龍
奧蘭多魔術
4.5
多倫多暴龍
104:95
10/28 2019
布魯克林籃網
曼斐斯灰熊
4.5
曼斐斯灰熊
133:134
10/28 2019
達拉斯獨行俠
波特蘭拓荒者
2
波特蘭拓荒者
119:120
10/28 2019
紐約島人
費城飛人
1+50
費城飛人
5:3
10/28 2019
波士頓棕熊
紐約游騎兵
1+20
波士頓棕熊
7:4
10/27 2019
費城飛人
哥倫布藍衣
1平
哥倫布藍衣
7:4
10/27 2019
達拉斯星
匹茲堡企鵝
1+40
匹茲堡企鵝
0:3
10/27 2019
奧蘭多魔術
亞特蘭大老鷹
2.5
亞特蘭大老鷹
99:103
10/27 2019
波士頓塞爾蒂克
紐約尼克
5.5
波士頓塞爾蒂克
118:95
10/26 2019
水牛城軍刀
底特律紅翼
1+80
水牛城軍刀
2:0
10/26 2019
維加斯黃金騎士
科羅拉多雪崩
1平
科羅拉多雪崩
1:6
10/26 2019
新澤西魔鬼
亞利桑那土狼
1+50
亞利桑那土狼
3:5
10/26 2019
波士頓塞爾蒂克
多倫多暴龍
3平
波士頓塞爾蒂克
112:106
10/26 2019
布魯克林籃網
紐約尼克
9平
布魯克林籃網
113:109
10/26 2019
紐奧良鵜鶘
達拉斯獨行俠
2平
達拉斯獨行俠
116:123
10/25 2019
蒙特利爾加拿大人
聖荷西鯊魚
1+35
聖荷西鯊魚
2:4
10/25 2019
紐約島人
亞利桑那土狼
1+65
紐約島人
4:2
10/25 2019
底特律活塞
亞特蘭大老鷹
1平
亞特蘭大老鷹
100:117
10/25 2019
洛杉磯快艇
金州勇士
2.5
洛杉磯快艇
141:122
10/24 2019
奧蘭多魔術
克里夫蘭騎士
8平
奧蘭多魔術
94:85
10/24 2019
芝加哥公牛
夏洛特黃蜂
2.5
芝加哥公牛
125:126
10/24 2019
費城76人
波士頓塞爾蒂克
5平
費城76人
107:93
10/23 2019
亞利桑那土狼
紐約游騎兵
1+70
亞利桑那土狼
3:2
10/23 2019
水牛城軍刀
聖荷西鯊魚
1+75
水牛城軍刀
4:3
10/22 2019
聖路易斯藍調
科羅拉多雪崩
1+50
聖路易斯藍調
3:1
10/22 2019
多倫多楓葉
哥倫布藍衣
1-40
多倫多楓葉
3:4
10/22 2019
達拉斯星
渥太華參議員
1-50
渥太華參議員
2:1
10/21 2019
溫尼伯噴氣機
埃德蒙頓油工
1+50
埃德蒙頓油工
1:0
10/21 2019
華盛頓首都
芝加哥黑鷹
1+40
華盛頓首都
5:3
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/30 2019
費城費城人
邁阿密馬林魚
1-50
邁阿密馬林魚
3:4
9/30 2019
洛杉磯道奇
舊金山巨人
1.5
洛杉磯道奇
9:0
9/29 2019
洛杉磯道奇
舊金山巨人
2+50
洛杉磯道奇
2:0
9/29 2019
亞利桑那響尾蛇
聖地牙哥教士
1-20
亞利桑那響尾蛇
6:5
9/29 2019
聖路易紅雀
芝加哥小熊
1-95
聖路易紅雀
6:8
9/28 2019
坦帕灣光芒
多倫多藍鳥
2+20
坦帕灣光芒
6:2
9/28 2019
亞利桑那響尾蛇
聖地牙哥教士
9-50
大分
6:3
9/28 2019
費城費城人
邁阿密馬林魚
1-15
費城費城人
5:4
9/27 2019
華盛頓國民
費城費城人
2+20
華盛頓國民
6:3
9/27 2019
舊金山巨人
科羅拉多落磯山
9-75
大分
8:3
9/27 2019
洛杉磯道奇
聖地牙哥教士
2-10
洛杉磯道奇
1:0
9/26 2019
亞特蘭大勇士
堪薩斯皇家
1-40
亞特蘭大勇士
10:2
9/26 2019
密爾瓦基釀酒人
辛辛那堤紅人
1-20
密爾瓦基釀酒人
9:2
9/26 2019
坦帕灣光芒
紐約洋基
1-05
坦帕灣光芒
4:0
9/25 2019
明尼蘇達雙城
底特律老虎
2-50
明尼蘇達雙城
4:2
9/25 2019
辛辛那堤紅人
密爾瓦基釀酒人
1+95
辛辛那堤紅人
4:2
9/25 2019
芝加哥小熊
匹茲堡海盜
2+65
芝加哥小熊
2:9
9/24 2019
華盛頓國民
費城費城人
1-80
華盛頓國民
7:2
9/24 2019
聖路易紅雀
亞利桑那響尾蛇
1-50
聖路易紅雀
9:7
9/24 2019
坦帕灣光芒
波士頓紅襪
8.5
大分
7:4
9/23 2019
亞特蘭大勇士
舊金山巨人
2+60
亞特蘭大勇士
1:4
9/23 2019
紐約洋基
多倫多藍鳥
2.5
紐約洋基
8:3
9/23 2019
亞利桑那響尾蛇
聖地牙哥教士
1+75
亞利桑那響尾蛇
4:6
9/22 2019
紐約大都會
辛辛那堤紅人
1+10
紐約大都會
2:3
9/22 2019
明尼蘇達雙城
堪薩斯皇家
3+70
明尼蘇達雙城
5:12
9/21 2019
紐約大都會
辛辛那堤紅人
1-85
紐約大都會
8:1
9/21 2019
奧克蘭運動家
德州遊騎兵
1-50
德州遊騎兵
8:0
9/21 2019
密爾瓦基釀酒人
匹茲堡海盜
1-85
密爾瓦基釀酒人
10:1
9/20 2019
聖路易紅雀
芝加哥小熊
1+95
聖路易紅雀
5:4
9/20 2019
亞特蘭大勇士
費城費城人
8-75
小分
5:4
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/30 2019
阪神虎
中日龍
1+70
阪神虎
3:0
9/29 2019
歐力士猛牛
福岡軟銀鷹
1+90
歐力士猛牛
5:1
9/29 2019
中日龍
阪神虎
平手
阪神虎
6:3
9/28 2019
讀賣巨人
養樂多燕子
1+20
養樂多燕子
1:2
9/28 2019
福岡軟銀鷹
歐力士猛牛
2+60
歐力士猛牛
3:3
9/27 2019
讀賣巨人
橫濱DeNA灣星
1-60
讀賣巨人
6:4
9/27 2019
廣島鯉魚
中日龍
1-40
中日龍
1:4
9/26 2019
東北樂天鷹
西武獅
1+30
東北樂天鷹
7:1
9/24 2019
中日龍
橫濱DeNA灣星
1+30
中日龍
1:7
9/24 2019
福岡軟銀鷹
東北樂天鷹
1-80
東北樂天鷹
2:4
9/23 2019
福岡軟銀鷹
歐力士猛牛
1-80
福岡軟銀鷹
8:0
9/23 2019
東北樂天鷹
西武獅
1+80
西武獅
3:5
9/22 2019
西武獅
東北樂天鷹
1+50
東北樂天鷹
5:7
9/22 2019
千葉羅德
日本火腿
1+30
千葉羅德
4:0
9/21 2019
廣島鯉魚
阪神虎
1+20
阪神虎
2:4
9/21 2019
千葉羅德
歐力士猛牛
1+40
歐力士猛牛
1:3
9/20 2019
西武獅
東北樂天鷹
1+40
西武獅
5:3
9/20 2019
千葉羅德
歐力士猛牛
1+50
千葉羅德
8:11
9/20 2019
福岡軟銀鷹
日本火腿
1-10
日本火腿
1:0
9/19 2019
讀賣巨人
中日龍
1+40
讀賣巨人
1:2
9/19 2019
橫濱DeNA灣星
廣島鯉魚
1+20
橫濱DeNA灣星
11:8
9/19 2019
西武獅
日本火腿
1+30
西武獅
2:0
9/18 2019
福岡軟銀鷹
東北樂天鷹
1+10
東北樂天鷹
2:6
9/18 2019
西武獅
歐力士猛牛
2-20
西武獅
5:0
因雨延賽
9/18 2019
橫濱DeNA灣星
廣島鯉魚
1+40
橫濱DeNA灣星
0:0
9/15 2019
讀賣巨人
阪神虎
1-10
阪神虎
6:5
9/15 2019
歐力士猛牛
東北樂天鷹
1+50
歐力士猛牛
7:1
9/14 2019
廣島鯉魚
讀賣巨人
1+40
廣島鯉魚
6:5
9/14 2019
東北樂天鷹
歐力士猛牛
1+20
歐力士猛牛
2:3
9/13 2019
中日龍
阪神虎
1+60
阪神虎
1:7
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
7/11 2019
三星獅子
起亞老虎
1+90
三星獅子
4:2
7/11 2019
英雄
巫師
1+50
英雄
4:2
因雨延賽
7/10 2019
飛龍
華老鷹
2-50
華老鷹
0:0
因雨延賽
7/10 2019
樂天巨人
恐龍
1+80
樂天巨人
0:0
7/9 2019
鬥山熊
雙子
1-80
鬥山熊
11:4
7/9 2019
飛龍c
華老鷹
2-40
華老鷹
0:1
7/7 2019
英雄
樂天巨人
2+40
英雄
5:2
7/7 2019
華老鷹
巫師
1+30
巫師
3:4
7/6 2019
巫師
華老鷹
1-30
華老鷹
8:9
7/6 2019
英雄
樂天巨人
2+80
英雄
6:4
7/5 2019
起亞老虎
雙子
1-80
起亞老虎
6:1
7/5 2019
巫師
華老鷹
1-10
華老鷹
10:3
7/5 2019
英雄
樂天巨人
1-90
英雄
14:1
7/4 2019
英雄
鬥山熊
1+70
鬥山熊
1:4
7/4 2019
恐龍
起亞老虎
1+50
起亞老虎
9:3
7/4 2019
巫師
三星獅子
1+40
巫師
5:3
7/3 2019
三星獅子
巫師
1+80
巫師
0:3
6/30 2019
雙子
恐龍
1平
恐龍
1:9
6/30 2019
英雄
華老鷹
2+70
英雄
6:4
6/30 2019
鬥山熊
樂天巨人
1+50
樂天巨人
0:4
6/29 2019
鬥山熊
樂天巨人
1.5
樂天巨人
0:4
因雨延賽
6/29 2019
英雄
華老鷹
1+70
英雄
0:0
因雨延賽
6/29 2019
雙子
恐龍
1+40
恐龍
0:0
6/28 2019
鬥山熊
樂天巨人
1.5
鬥山熊
3:2
6/28 2019
巫師
起亞老虎
1平
巫師
9:1
6/27 2019
樂天巨人
巫師
1
巫師
2:10
6/27 2019
恐龍
華老鷹
1+80
恐龍
10:5
6/27 2019
飛龍
雙子
2+40
雙子
4:6
因雨延賽
6/26 2019
恐龍
華老鷹
1+20
恐龍
0:0
6/26 2019
英雄
起亞老虎
2+30
起亞老虎
6:13
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
10/28 2019
紐約島人
費城飛人
1+50
費城飛人
5:3
10/28 2019
波士頓棕熊
紐約游騎兵
1+20
波士頓棕熊
7:4
10/27 2019
費城飛人
哥倫布藍衣
1平
哥倫布藍衣
7:4
10/27 2019
達拉斯星
匹茲堡企鵝
1+40
匹茲堡企鵝
0:3
10/26 2019
水牛城軍刀
底特律紅翼
1+80
水牛城軍刀
2:0
10/26 2019
維加斯黃金騎士
科羅拉多雪崩
1平
科羅拉多雪崩
1:6
10/26 2019
新澤西魔鬼
亞利桑那土狼
1+50
亞利桑那土狼
3:5
10/25 2019
蒙特利爾加拿大人
聖荷西鯊魚
1+35
聖荷西鯊魚
2:4
10/25 2019
紐約島人
亞利桑那土狼
1+65
紐約島人
4:2
10/23 2019
亞利桑那土狼
紐約游騎兵
1+70
亞利桑那土狼
3:2
10/23 2019
水牛城軍刀
聖荷西鯊魚
1+75
水牛城軍刀
4:3
10/22 2019
聖路易斯藍調
科羅拉多雪崩
1+50
聖路易斯藍調
3:1
10/22 2019
多倫多楓葉
哥倫布藍衣
1-40
多倫多楓葉
3:4
10/22 2019
達拉斯星
渥太華參議員
1-50
渥太華參議員
2:1
10/21 2019
溫尼伯噴氣機
埃德蒙頓油工
1+50
埃德蒙頓油工
1:0
10/21 2019
華盛頓首都
芝加哥黑鷹
1+40
華盛頓首都
5:3
10/20 2019
聖路易斯藍調
蒙特利爾加拿大人
1+20
蒙特利爾加拿大人
2:5
10/20 2019
多倫多楓葉
波士頓棕熊
1+65
多倫多楓葉
4:3
10/19 2019
華盛頓首都
紐約游騎兵
1-50
華盛頓首都
5:2
10/19 2019
匹茲堡企鵝
達拉斯星
1+50
匹茲堡企鵝
4:2
10/18 2019
波士頓棕熊
坦帕灣閃電
1+70
坦帕灣閃電
3:4
10/18 2019
新澤西魔鬼
紐約游騎兵
1+75
新澤西魔鬼
5:2
10/17 2019
埃德蒙頓油工
費城飛人
1+50
埃德蒙頓油工
6:3
10/17 2019
安那翰鴨
水牛城軍刀
1+35
安那翰鴨
5:2
10/16 2019
坦帕灣閃電
蒙特利爾加拿大人
1+40
坦帕灣閃電
3:1
10/16 2019
多倫多楓葉
明尼蘇達荒野
1-35
明尼蘇達荒野
4:2
10/15 2019
波士頓棕熊
安那翰鴨
1-35
波士頓棕熊
4:2
10/15 2019
明尼蘇達荒野
渥太華參議員
1+40
明尼蘇達荒野
2:0
10/15 2019
佛羅里達美洲豹
新澤西魔鬼
1+95
佛羅里達美洲豹
6:4
10/13 2019
紐約游騎兵
埃德蒙頓油工
1+50
埃德蒙頓油工
1:4
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
10/29 2019
芝加哥公牛
紐約尼克
1.5
紐約尼克
98:105
10/29 2019
多倫多暴龍
奧蘭多魔術
4.5
多倫多暴龍
104:95
10/28 2019
布魯克林籃網
曼斐斯灰熊
4.5
曼斐斯灰熊
133:134
10/28 2019
達拉斯獨行俠
波特蘭拓荒者
2
波特蘭拓荒者
119:120
10/27 2019
奧蘭多魔術
亞特蘭大老鷹
2.5
亞特蘭大老鷹
99:103
10/27 2019
波士頓塞爾蒂克
紐約尼克
5.5
波士頓塞爾蒂克
118:95
10/26 2019
波士頓塞爾蒂克
多倫多暴龍
3平
波士頓塞爾蒂克
112:106
10/26 2019
布魯克林籃網
紐約尼克
9平
布魯克林籃網
113:109
10/26 2019
紐奧良鵜鶘
達拉斯獨行俠
2平
達拉斯獨行俠
116:123
10/25 2019
底特律活塞
亞特蘭大老鷹
1平
亞特蘭大老鷹
100:117
10/25 2019
洛杉磯快艇
金州勇士
2.5
洛杉磯快艇
141:122
10/24 2019
奧蘭多魔術
克里夫蘭騎士
8平
奧蘭多魔術
94:85
10/24 2019
芝加哥公牛
夏洛特黃蜂
2.5
芝加哥公牛
125:126
10/24 2019
費城76人
波士頓塞爾蒂克
5平
費城76人
107:93
10/19 2019
費城76人
華盛頓巫師
7.5
華盛頓巫師
93:112
10/19 2019
紐奧良鵜鶘
紐約尼克
2.5
紐約尼克
117:116
10/18 2019
奧蘭多魔術
邁阿密熱火
2.5
奧蘭多魔術
98:107
10/18 2019
密爾瓦基公鹿
明尼蘇達灰狼
7平
密爾瓦基公鹿
118:96
10/18 2019
丹佛金塊
波特蘭拓荒者
5平
丹佛金塊
110:104
10/17 2019
夏洛特黃蜂
底特律活塞
217
大分
110:116
10/17 2019
奧克拉荷馬雷霆
曼斐斯灰熊
3.5
曼斐斯灰熊
119:124
10/16 2019
費城76人
底特律活塞
4平
費城76人
106:86
10/16 2019
印第安納溜馬
明尼蘇達灰狼
4.5
明尼蘇達灰狼
111:119
10/15 2019
猶他爵士
沙加緬度國王
4.5
沙加緬度國王
115:128
10/15 2019
達拉斯獨行俠
奧克拉荷馬雷霆
5.5
奧克拉荷馬雷霆
107:70
10/14 2019
聖安東尼奧馬刺
紐奧良鵜鶘
1平
紐奧良鵜鶘
114:123
10/14 2019
費城76人
奧蘭多魔術
3.5
費城76人
126:94
10/14 2019
密爾瓦基公鹿
華盛頓巫師
5.5
華盛頓巫師
115:108
10/12 2019
底特律活塞
克里夫蘭騎士
4.5
克里夫蘭騎士
109:105
10/12 2019
印第安納溜馬
芝加哥公牛
4.5
印第安納溜馬
105:87