pick_1.jpg

賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/5 2018
波士頓紅襪
亞特蘭大勇士
9+50
小分
5:1
9/5 2018
養樂多燕子
中日龍
1+30
養樂多燕子
6:5
9/5 2018
歐力士猛牛
東北樂天鷹
1+80
歐力士猛牛
8:9
9/5 2018
橫濱DeNA灣星
讀賣巨人
PK
橫濱DeNA灣星
6:3
9/5 2018
巫師
雙子
1+90
雙子
3:4
9/5 2018
飛龍
耐克森英雄
1平
耐克森英雄
12:11
9/5 2018
鬥山熊
起亞老虎
12平
大分
14:1
9/4 2018
洛杉磯道奇
紐約大都會
1+45
紐約大都會
2:4
9/4 2018
科羅拉多落磯山
舊金山巨人
1+30
科羅拉多落磯山
9:8
9/4 2018
休士頓太空人
明尼蘇達雙城
2+25
休士頓太空人
4:1
9/4 2018
奧克蘭運動家
紐約洋基
1+50
奧克蘭運動家
6:3
9/4 2018
克里夫蘭印地安人
堪薩斯皇家
1-95
堪薩斯皇家
1:5
9/4 2018
廣島鯉魚
阪神虎
8-75
大分
5:4
9/4 2018
養樂多燕子
中日龍
8輸
大分
12:9
9/4 2018
西武獅
日本火腿
9-25
大分
7:3
9/4 2018
華老鷹
樂天巨人
1+10
華老鷹
6:4
9/4 2018
三星獅子
恐龍
1+90
三星獅子
5:3
9/4 2018
鬥山熊
起亞老虎
1-30
起亞老虎
5:10
9/3 2018
洛杉磯道奇
亞利桑那響尾蛇
1-15
洛杉磯道奇
3:2
9/3 2018
聖路易紅雀
辛辛那堤紅人
1-10
辛辛那堤紅人
4:6
9/3 2018
費城費城人
芝加哥小熊
1+20
芝加哥小熊
1:8
9/3 2018
密爾瓦基釀酒人
華盛頓國民
1+85
華盛頓國民
9:4
9/3 2018
波士頓紅襪
芝加哥白襪
10+75
小分
0:8
9/2 2018
紐約洋基
底特律老虎
2-85
底特律老虎
2:1
9/2 2018
波士頓紅襪
芝加哥白襪
1-80
波士頓紅襪
6:1
9/2 2018
多倫多藍鳥
邁阿密馬林魚
1+95
邁阿密馬林魚
3:6
9/2 2018
科羅拉多落磯山
聖地牙哥教士
1-20
科羅拉多落磯山
4:2
9/2 2018
舊金山巨人
紐約大都會
1+25
紐約大都會
1:2
9/2 2018
日本火腿
千葉羅德
1-60
千葉羅德
3:2
9/2 2018
西武獅
歐力士猛牛
1+40
歐力士猛牛
1:5
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/22 2018
密爾瓦基釀酒人
匹茲堡海盜
1-15
密爾瓦基釀酒人
8:3
9/22 2018
辛辛那堤紅人
邁阿密馬林魚
1-25
辛辛那堤紅人
0:1
9/22 2018
聖路易紅雀
舊金山巨人
1-25
聖路易紅雀
5:3
9/22 2018
西雅圖水手
德州遊騎兵
1+10
德州遊騎兵
3:8
9/22 2018
芝加哥小熊
芝加哥白襪
2+90
芝加哥白襪
4:10
9/21 2018
奧克蘭運動家
洛杉磯天使
9+25
小分
21:3
9/21 2018
坦帕灣光芒
多倫多藍鳥
1-10
多倫多藍鳥
8:9
9/21 2018
底特律老虎
堪薩斯皇家
1+10
堪薩斯皇家
11:8
9/21 2018
華盛頓國民
紐約大都會
2-10
紐約大都會
4:5
9/21 2018
紐約洋基
波士頓紅襪
8-25
大分
6:11
9/20 2018
紐約大都會
費城費城人
1+40
費城費城人
0:4
9/20 2018
洛杉磯道奇
科羅拉多洛磯山
1-80
洛杉磯道奇
5:2
9/20 2018
明尼蘇達雙城
底特律老虎
1+55
明尼蘇達雙城
8:2
9/20 2018
坦帕灣光芒
德州遊騎兵
1-40
坦帕灣光芒
9:3
9/20 2018
克里夫蘭印地安人
芝加哥白襪
2-30
克里夫蘭印地安人
4:1
9/19 2018
亞特蘭大勇士
聖路易紅雀
1+30
聖路易紅雀
1:8
9/19 2018
芝加哥小熊
亞利桑那響尾蛇
1+90
芝加哥小熊
9:1
9/19 2018
聖地牙哥教士
舊金山巨人
1+30
舊金山巨人
4:5
9/19 2018
奧克蘭運動家
洛杉磯天使
1+20
洛杉磯天使
7:9
9/19 2018
多倫多藍鳥
巴爾的摩金鶯
1+65
多倫多藍鳥
6:4
9/18 2018
費城費城人
紐約大都會
1+75
紐約大都會
4:9
9/18 2018
華盛頓國民
邁阿密馬林魚
1-25
邁阿密馬林魚
5:8
9/18 2018
密爾瓦基釀酒人
辛辛那提紅人
1-25
密爾瓦基釀酒人
8:0
9/18 2018
匹茲堡海盜
堪薩斯皇家
1-25
匹茲堡海盜
7:6
9/18 2018
底特律老虎
明尼蘇達雙城
1+55
明尼蘇達雙城
1:6
9/17 2018
費城費城人
邁阿密馬林魚
1-60
費城費城人
4:6
9/17 2018
亞特蘭大勇士
華盛頓國民
1+15
華盛頓國民
4:6
9/17 2018
洛杉磯道奇
聖路易紅雀
1-40
聖路易紅雀
0:5
9/17 2018
坦帕灣光芒
奧克蘭運動家
1+90
坦帕灣光芒
5:4
9/17 2018
休士頓太空人
亞利桑那響尾蛇
1-60
休士頓太空人
5:4
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/22 2018
廣島鯉魚
阪神虎
2+50
--:--
9/22 2018
日本火腿
東北樂天鷹
PK
--:--
9/22 2018
福岡軟銀鷹
歐力士猛牛
1輸
--:--
9/21 2018
中日龍
橫濱DeNA灣星
1+20
橫濱DeNA灣星
1:9
因雨延賽
9/21 2018
養樂多燕子
讀賣巨人
1-60
養樂多燕子
0:0
9/21 2018
西武獅
千葉羅德
8-75
大分
7:4
9/20 2018
廣島鯉魚
阪神虎
1-90
阪神虎
4:5
9/20 2018
福岡軟銀鷹
日本火腿
9平
大分
9:7
因雨延賽
9/20 2018
西武獅
千葉羅德
9平
小分
0:0
9/19 2018
橫濱DeNA灣星
讀賣巨人
1-10
橫濱DeNA灣星
6:1
9/19 2018
養樂多燕子
阪神虎
1+60
養樂多燕子
9:4
9/19 2018
西武獅
日本火腿
11+75
小分
12:4
9/18 2018
歐力士猛牛
東北樂天鷹
1+60
歐力士猛牛
5:3
9/18 2018
西武獅
日本火腿
2+80
西武獅
7:4
9/18 2018
福岡軟銀鷹
千葉羅德
1-30
福岡軟銀鷹
4:2
9/17 2018
橫濱DeNA灣星
阪神虎
10+75
大分
6:4
9/17 2018
福岡軟銀鷹
西武獅
10+25
小分
1:8
9/17 2018
日本火腿
歐力士猛牛
8+75
小分
4:2
9/16 2018
橫濱DeNA灣星
阪神虎
1+80
阪神虎
4:20
9/16 2018
讀賣巨人
中日龍
1+50
讀賣巨人
11:3
9/16 2018
日本火腿
歐力士猛牛
1+40
日本火腿
4:8
9/15 2018
廣島鯉魚
中日龍
2+50
中日龍
5:7
9/15 2018
千葉羅德
東北樂天鷹
1+60
東北樂天鷹
3:10
9/15 2018
福岡軟銀鷹
西武獅
1-50
西武獅
5:11
9/14 2018
橫濱DeNA灣星
讀賣巨人
1+60
橫濱DeNA灣星
4:2
9/14 2018
養樂多燕子
阪神虎
1+10
養樂多燕子
4:0
9/14 2018
日本火腿
歐力士猛牛
1+20
日本火腿
4:3
9/13 2018
阪神虎
中日龍
9平
小分
2:6
9/13 2018
讀賣巨人
養樂多燕子
9-75
小分
2:4
9/13 2018
廣島鯉魚
橫濱DeNA灣星
10+75
小分
4:0
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
9/22 2018
鬥山熊
恐龍
1-90
--:--
9/22 2018
華老鷹
起亞老虎
1+60
--:--
9/22 2018
巫師
雙子
1+50
--:--
9/21 2018
飛龍
華老鷹
1-60
華老鷹
5:4
9/21 2018
耐克森英雄
三星獅子
1-30
三星獅子
3:10
因雨延賽
9/21 2018
樂天巨人
巫師
12+75
小分
0:0
9/20 2018
起亞老虎
恐龍
12+75
大分
7:6
9/20 2018
樂天巨人
巫師
1+80
樂天巨人
11:10
9/20 2018
鬥山熊
雙子
1-40
鬥山熊
9:3
9/19 2018
雙子
樂天巨人
1-20
樂天巨人
11:15
9/19 2018
鬥山熊
耐克森英雄
2+50
耐克森英雄
4:5
9/19 2018
華老鷹
恐龍
12輸
小分
7:4
9/18 2018
三星獅子
起亞老虎
1+80
起亞老虎
3:18
9/18 2018
飛龍
巫師
1-90
飛龍
5:9
9/18 2018
恐龍
華老鷹
1+80
恐龍
10:3
9/16 2018
巫師
三星獅子
1+50
三星獅子
4:2
9/16 2018
鬥山熊
恐龍
11輸
小分
5:1
9/16 2018
起亞老虎
飛龍
11-75
大分
7:6
9/15 2018
起亞老虎
飛龍
1+70
起亞老虎
4:2
9/15 2018
耐克森英雄
樂天巨人
1-20
樂天巨人
6:5
9/15 2018
華老鷹
雙子
1+90
雙子
4:12
9/14 2018
飛龍
華老鷹
2+80
飛龍
7:5
9/14 2018
恐龍
耐克森英雄
1+70
恐龍
7:3
9/14 2018
雙子
三星獅子
1-30
三星獅子
1:6
因雨延賽
9/13 2018
起亞老虎
樂天巨人
13+25
小分
0:0
因雨延賽
9/13 2018
耐克森英雄
恐龍
12輸
小分
0:0
9/13 2018
鬥山熊
巫師
11輸
大分
10:3
9/12 2018
華老鷹
三星獅子
1+70
華老鷹
7:3
9/12 2018
恐龍
起亞老虎
1+50
恐龍
5:4
9/12 2018
飛龍
巫師
1-40
飛龍
8:3
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
4/16 2018
洛杉磯國王
維加斯黃金騎士
1+25
維加斯黃金騎士
2:3
4/16 2018
華盛頓首都
哥倫布藍衣
1+15
哥倫布藍衣
4:5
4/16 2018
匹茲堡企鵝
費城飛人
6平
大分
5:1
4/15 2018
納什維爾掠奪者
科羅拉多雪崩
2+80
科羅拉多雪崩
5:4
4/15 2018
坦帕灣閃電
新澤西魔鬼
6+40
大分
5:3
4/15 2018
安那翰鴨
聖荷西鯊魚
1+30
安那翰鴨
2:3
4/13 2018
華盛頓首都
哥倫布藍衣
1+45
哥倫布藍衣
3:4
4/13 2018
納什維爾掠奪者
科羅拉多雪崩
1-70
納什維爾掠奪者
5:2
4/13 2018
安那翰鴨
聖荷西鯊魚
1+55
聖荷西鯊魚
0:3
4/8 2018
費城飛人
紐約游騎兵
1-70
費城飛人
5:0
4/8 2018
埃德蒙頓油工
溫哥華加人
1-30
溫哥華加人
3:2
4/8 2018
底特律紅翼
紐約島人
6輸
大分
3:4
4/7 2018
匹茲堡企鵝
渥太華參議員
1-70
匹茲堡企鵝
4:0
4/7 2018
安那翰鴨
達拉斯星
1+15
達拉斯星
5:3
4/7 2018
聖路易斯藍調
芝加哥黑鷹
6+60
大分
4:1
4/6 2018
溫尼伯噴氣機
卡爾加里火焰
1-40
卡爾加里火焰
2:1
4/6 2018
維加斯黃金騎士
埃德蒙頓油工
1+35
埃德蒙頓油工
3:4
4/6 2018
新澤西魔鬼
多倫多楓葉
1+60
新澤西魔鬼
2:1
4/6 2018
底特律紅翼
蒙特利爾加拿大人
1+50
蒙特利爾加拿大人
3:4
4/4 2018
新澤西魔鬼
紐約游騎兵
1-65
新澤西魔鬼
5:2
4/4 2018
卡爾加里火焰
亞利桑那土狼
1+35
亞利桑那土狼
1:4
4/4 2018
聖荷西鯊魚
達拉斯星
1-20
達拉斯星
2:4
4/3 2018
明尼蘇達荒野
埃德蒙頓油工
1-40
明尼蘇達荒野
3:0
4/3 2018
聖路易斯藍調
華盛頓首都
1平
華盛頓首都
2:4
4/3 2018
洛杉磯國王
科羅拉多雪崩
1-15
科羅拉多雪崩
3:1
4/3 2018
多倫多楓葉
水牛城軍刀
6+10
大分
5:2
4/2 2018
新澤西魔鬼
蒙特利爾加拿大人
1+30
新澤西魔鬼
2:1
4/2 2018
匹茲堡企鵝
華盛頓首都
1+70
華盛頓首都
1:3
4/2 2018
安那翰鴨
科羅拉多雪崩
1+30
安那翰鴨
4:3
4/1 2018
納什維爾掠奪者
水牛城軍刀
2+80
水牛城軍刀
4:7
賽事球類 比賽日 上讓分隊 對 下受分隊 盤 口 全方位預測 分數 賽果
4/16 2018
奧克拉荷馬雷霆
猶他爵士
4輸
奧克拉荷馬雷霆
116:108
4/16 2018
休士頓火箭
明尼蘇達灰狼
11輸
明尼蘇達灰狼
104:101
4/16 2018
克里夫蘭騎士
印第安納溜馬
214平
小分
80:98
4/15 2018
多倫多暴龍
華盛頓巫師
211平
大分
114:106
4/15 2018
金州勇士
聖安東尼奧馬刺
207.5
大分
113:92
4/15 2018
費城76人
邁阿密熱火
6輸
邁阿密熱火
130:103
4/15 2018
波特蘭拓荒者
紐奧良鵜鶘
5輸
紐奧良鵜鶘
95:97
4/12 2018
費城76人
密爾瓦基公鹿
6輸
費城76人
130:95
4/12 2018
底特律活塞
芝加哥公牛
4+50
底特律活塞
119:87
4/12 2018
邁阿密熱火
多倫多暴龍
5-50
邁阿密熱火
116:109
4/12 2018
洛杉磯快艇
洛杉磯湖人
2輸
洛杉磯湖人
100:115
4/11 2018
華盛頓巫師
波士頓塞爾蒂克
7輸
華盛頓巫師
113:101
4/11 2018
達拉斯獨行俠
鳳凰城太陽
3輸
達拉斯獨行俠
97:124
4/11 2018
猶他爵士
金州勇士
8平
猶他爵士
119:79
4/11 2018
休士頓火箭
洛杉磯湖人
8平
洛杉磯湖人
105:99
4/10 2018
密爾瓦基公鹿
奧蘭多魔術
12-50
奧蘭多魔術
102:86
4/10 2018
明尼蘇達灰狼
曼斐斯灰熊
15-50
曼斐斯灰熊
113:94
4/10 2018
聖安東尼奧馬刺
沙加緬度國王
14+50
沙加緬度國王
98:85
4/10 2018
丹佛金塊
波特蘭拓荒者
4-75
丹佛金塊
88:82
4/9 2018
多倫多暴龍
奧蘭多魔術
12-75
多倫多暴龍
112:101
4/9 2018
猶他爵士
洛杉磯湖人
8+50
猶他爵士
112:97
4/9 2018
金州勇士
鳳凰城太陽
13-50
鳳凰城太陽
117:100
4/9 2018
波士頓塞爾蒂克
亞特蘭大老鷹
9-50
亞特蘭大老鷹
106:112
4/8 2018
布魯克林籃網
芝加哥公牛
5輸
布魯克林籃網
124:96
4/8 2018
休士頓火箭
奧克拉荷馬雷霆
6平
休士頓火箭
102:108
4/8 2018
金州勇士
紐奧良鵜鶘
6輸
金州勇士
120:126
4/8 2018
聖安東尼奧馬刺
波特蘭拓荒者
4輸
聖安東尼奧馬刺
116:105
4/7 2018
邁阿密熱火
紐約尼克
8輸
紐約尼克
98:122
4/7 2018
多倫多暴龍
印第安納溜馬
7輸
多倫多暴龍
92:73
4/7 2018
波士頓塞爾蒂克
芝加哥公牛
9輸
芝加哥公牛
111:104